Veľké kultúrne programy

pri príležitostiach výročí podnikov,inštitúcií a spoločenských organizácií,
awards nights, konferencie, regionálne oslavy, hody, vinobrania, štátne sviatky
Podľa Vášho želania program dramaturgicky a scenáristicky pripravíme a zrežírujeme.

Zabezpečíme:
 • moderátorov, zabávačov, iluzionistov, hercov
 • mímov, spevákov, tanečníkov
 • spevákov a skupiny pop music i zo zahranièia
 • operných a operetných umelcov s hudobným sprievodom
 • symfonický orchester
 • hostesky a mažoretky
 • živé sochy
 • rôzne typy orchestrov a taneèných kapiel
 • diskotékovú produkciu
 • diner music i slávnostne fanfáry
 • a iné podľa želania objednávateľa...
Z našej ponuky:
Excalibur Duo Carlos
Lucie Bílá
G-Strings
Grupo Caliente
TK Spektrum
Kabaret
Chcete vidie viac..?