Recepcie

- účelovo zamerané špecifické podujatia
spoločenského charakteru pre pozvaných hostí.
Môžu by spojené s koktailom, prípitkom, občerstvením
a kultúrnym programom.
Pre obveselenie Vašich hostí zabezpečíme
 • moderátorov, spevákov
 • hostesky
 • tlmočníkov a prekladateľov
 • hudobné produkcie sólistov (gitara, harfa, klavír)
 • recitály známych operných a operetných spevákov, duetá, komorné zoskupenia
 • vybrané scénky z najznámejších českých a slovenských muzikálov
 • spevákov a hudobné súbory všetkých žánrov
 • tanečné súbory všetkých žánrov
 • spevákov a skupiny pop music
 • biliardovú show
 • travestie show
 • artistické vystúpenia
 • pantomimické vystúpenia
 • symfonický orchester
Z našej ponuky:
TK Spektrum
Moulin Rouge
Kúzelník
Peter Šesták
Mobilné kasíno
Ruleta
Moyzesovo kvarteto
Občerstvenie
Chcete vidie viac..?