Servisné služby

zabezpečíme ku všetkým typom uvedených programov
Naše servisné služby zahŕňajú:
 • dramaturgické, scenáristické a režijné spracovanie celého podujatia
 • organizáciu priebehu celého podujatia
 • ozvučenie aj osvetlenie celého podujatia
 • pyrotechnické efekty a ohňostroj, interiérová pyrotechnika
 • svetelné efekty a laserovú show
 • fotografovanie a snímanie videokamerou, profesionálna videoréžia
 • kryté pódium, prípadne stan na konanie podujatia
 • veľkoplošnú videoprojekciu a inú prezentačnú techniku
 • grafický návrh a tlač pozvánok, letákov, vstupeniek a pod.
 • výber vhodnej lokality a priestorov, zabezpečenie a výzdobu priestorov podujatia
 • návrh a výrobu scény
 • gastronomické služby
 • programy na výletných lodiach
 • usporiadateľskú a bezpečnostnú službu
Z našej ponuky:
Kryté pódium
Aparatúra, svetlá, efekty
Bengálsky oheň
Chcete vidie viac..?